Disclaimer

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Baancheck.nl en Koios advisering betrachten de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze site en maken gebruik van bronnen die zij betrouwbaar achten.

Baancheck.nl en Koios advisering staan niet in voor de juistheid noch voor de volledigheid van de geboden informatie, dan wel voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gebruik van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico. Baancheck.nl en Koios advisering, respectievelijk de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, foto's en logo's). Op de informatie op deze site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy
Baancheck.nl en Koios advisering erkennen het belang van uw privacy en hebben daarom de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen. De antwoorden die u geeft en de daaruit voortvloeiende persoonlijke rapportage worden daarom strikt vertrouwelijk behandeld. Dit rapport is dus alleen voor u beschikbaar. Uw surfgedrag op baancheck.nl wordt daarnaast op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijke gegevens.baancheck.nl is ontwikkeld door Koios Advisering.